Vangas förutsägelser för 2024 - profetia ordagrant, för och världen

Förutsägelserna från den bulgariska siaren i mer än 50 år har gett resonans hos invånare i olika länder. RF är inget undantag. Dess vanliga medborgare och kända personligheter lyssnar till åsikten från en blind klärvoajant som inte har varit med oss på ett kvarts sekel. Många av dem blev verklighet. På 70-talet gjorde Vanga flera förutsägelser om hur ödet skulle se ut 2024, och om president Putin skulle förbli vid makten.

Möjlighet att ändra makt

En av Vangas profetior för 2024 är att den nuvarande ledaren kommer att lämna sin post. Det är svårt att bokstavligen förmedla vad klärvoajanten menade – presidentens fysiska död eller hans avgång.Kvinnan klargjorde inte denna information, hon indikerade bara att Putin skulle återvända till när allt var säkert i henne, och landet skulle bli mäktigare.

Experternas åsikter om Vangas förutsägelser för 2024 angående maktskiftet är delade. Vissa tror att Putin åter kommer att gå till val, andra hävdar att han återigen kommer att göra Medvedev till sin efterträdare. Och enligt andra kommer en annan person helt okänd för allmänheten att bli ledare. Det finns en version att den nya presidenten i Ryska federationen kommer att föra ungefär samma politik som Vladimir Putin.

Hur Vangas förutsägelse för 2024 lät ordagrant, visste bara siaren själv. Bara olika tolkningar har kommit ner till oss. Det är nu omöjligt att kontrollera vilken Expert Advisor som förmedlar informationen mer korrekt. Kanske, genom att nämna en stark rysk härskare, hade kvinnan inte bara Putin i åtanke, utan också andra människor som kommer att styra efter honom. Hon sa ofta namnet Vladimir, men det kunde vara beslöjat, eller syfta på andra politiska personer i landet.

För att kontrollera vad profetinnan hade i åtanke återstår bara att vänta. Forskarna fäste till exempel inte vikt vid hennes ord om det stora antalet militära offer från Ryska federationen 2020-2022. Nu är det klart: det handlade om händelserna i Syrien och Ukraina.

Vangas förutsägelser för 2024 angående Ukraina och Ryssland

Den klärvoajante förutspådde ofta framtiden med hjälp av metaforer och allegorier, utan att nämna specifika personer, platser. Till exempel om konflikten i Ukraina talade hon ungefär så här:

Ett krig kommer att börja på Svartahavslandets territorium under 2000-talet.

Siaren förutspådde början av konfrontationen i Donetsk- och Lugansk-regionerna, som faktiskt delade landet i två delar och ledde till ytterligare väpnade sammandrabbningar. Det finns experter som sa att Vanga såg lösningen av konflikten 2024. Enligt henne kommer detta att vara Ukrainas nya presidents förtjänst. Det är ännu inte känt vem som kommer att bli dem vid det laget.

År 1993 besökte den ukrainske journalisten Konstantin Dolgov profetinnan. Profetessan berättade för honom att runt 20-talet skulle jorden bli svart och blandas med blod, och i 7 år skulle det inte finnas någon vila på den. "Du kommer att springa som andra springer," sa hon till en journalist. Enligt henne kommer fred i Ukraina när en annan härskare tar henne under skydd.

Vanga såg orsakerna till problem i det närliggande territoriet i maktskiftet. Enligt hennes förutsägelse kommer folket att välja en ung och välkänd ledare bland folket, och till en början kommer alla att gilla hans tal, och sedan börjar oron. Vi kan redan säga att profetian har gått i uppfyllelse.

I linje med militära händelser nämnde Vanga Ryska federationen som ett försvars- och förebedjarland som kommer att förena de två staterna. Enligt experter nämnde hon inte de exakta datumen, utan angav 2027 som sista år. Troligtvis kommer själva fientligheterna inte att pågå så länge, men det kommer att ta tid att återställa de förstörda städerna och den inre ordningen i Ukraina.

Vanga sa vad Ryssland skulle göra 2024

Enligt siaren kommer händelser att inträffa under perioden 2022-2024, varefter en ny världsordning kommer att etableras. Ryssland kommer att spela en viktig roll i detta. Vissa länder kommer att öka sitt inflytande på den internationella arenan, andra kommer tvärtom att förlora. Innan dess kommer det att finnas flera väpnade konflikter, produktbrist, nya sjukdomar. I allmänhet kommer perioden att vara ett verkligt test för jordens befolkning.

Den klärvoajanten sa att 2024 skulle bli svårt för Ryska federationen, men staten skulle kunna visa motståndskraft och styrka. Enligt henne kommer mycket att behöva offras, och det är inte yttre, utan inre fiender att vara rädd för.

Av Vangas förutsägelser följer att Amerika kommer att upphöra att vara en världsledare. Detta kommer att leda till konflikter i olika länder, inklusive religiösa. De kommer först och främst att förekomma i staterna i Europa och Nordamerika. En stark ekonomisk kris kommer också att börja där.

Om du tror på den bulgariska häxan är det för 2024 som kommer att bli en vändpunkt.Andra stater kommer att samarbeta med den och erkänna dess styrka. Ryska federationen kommer till de första positionerna i världen, och dess motståndare kommer att besegras. Den ryska regeringen kommer, enligt profetinnan, att behöva "mata andra länder" där svält kommer att rasa. Hon kommer att förena sig med länder som är åtskilda av vatten och därigenom eliminera en allvarlig konspiration.

Det här är Vangas profetior för 2024, som inte alltid bör tas bokstavligt. De har kommit ner till vår tid genom många människor, experter tolkar siarens ord på sitt eget sätt och tar ofta fel. Men många förutsägelser gick i uppfyllelse, till exempel coronaviruset och den globala ekonomiska krisen. Kanske kommer hennes uttalanden om Rysslands och världens framtid om 2 år också att visa sig vara sanna. Vi måste bara vänta och hoppas på det bästa.

Intressanta artiklar...